Download algemene voorwaarden

PRIJZEN:

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's en inclusief 21 % BTW Nederland.

Prijswijzigingen:

Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

Aan onjuiste prijzen zoals onjuiste invoer, druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.


GARANTIE:

Voor alle schoenen geldt de reguliere fabrieksgarantie en wij zullen ten allen tijde proberen eventuele 
klachten snel en soepel op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of verkeerd gebruik van een product.  
Mocht het nodig zijn om ter beoordeling van de klacht het paar naar de winkel te sturen dan wordt u geacht 
het pakket voldoende te frankeren. Deze kosten worden niet vergoed.
Het pakket wordt verzonden naar het door u opgegeven adres

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen. Bij het terugsturen van het pakket berust het risico bij uzelf.

 

BETAAL TERMIJN:
De betaling dient binnen 7 dagen te gebeuren. Indien dit niet het geval is dan wordt de bestelling geannuleerd

Ten behoeve van de achteraf betaalmethode middels Billink het volgende:

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Dijkstra Groot in Schoenen in het kader van de bedrijfsvoering
verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt bij:

a) Risico analyses
b) De voorkoming, opsporing en bestrijding  van fraude of onregelmatigheden

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. ( hierna: “Billink”). 
Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bilink, die de inning van de 
vorderingen verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens 
kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van 
het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de
klant voor betalen op rekening te weigeren.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, moet de ondernemer de consument wijzen op de late betaling en de consument een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Als de consument niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, is de consument ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. De ondernemer kan dan buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- of aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen,
onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze 
het aldus brekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. 
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgegaan.

Bij Billink kan geen ander verzendadres aangegeven worden.

Levering:

Levering geschied zo snel mogelijk. 

TRANSPORTKOSTEN:
Verzendkosten bedragen € 6,95 binnen Nederland. Op uw verzoek aangetekend verzenden zal € 8,60 bedragen. 
Bestellingen vanuit landen binnen tariefzone 1 € 5,95, is het pakket zwaarder als 2 kilo dan wordt er contact opgenomen en worden de verzendkosten € 19,00
Bestelling naar het buitenland vanaf  € 8,75 en boven de €50 euro 4,50 voor landen in ZONE 1
Voor veters rekenen wij €2,25 omdat deze bestelling door de brievenbus kan, als u meer veters wenst te bestellen als 5 paar dan kan dat niet meer en gelden
andere tarieven. Ook voor inlegzolen geldt een ander tarief, ook hier geldt bij meer paar gewoon €6,95 mits het boven de €50 uit komt want dan is het gratis.
Wij rekenen geen verzendkosten meer boven de €50 binnen nederland
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

BETAALKOSTEN:
Er worden geen kosten berekend voor overschrijvingen via de bank.

RUILEN:
Indien de maat niet goed mocht zijn of u kiest toch voor een ander model dan mag er geruild worden. 
Stuur de schoenen gefrankeerd (voor bestellingen binnen Nederland) en geef aan welke andere maat of 
model gewenst is. De verzendkosten zijn voor uzelf.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens die u invult worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling goed te laten verlopen en
worden niet verstrekt aan derden. 

RETOUREN:
Bestelde schoenen mogen teruggebracht worden óf op eigen kosten retour gestuurd worden naar,
Dijkstra Groot in Schoenen
Achterdijk 30
1441 DH Purmerend

Gebruik hiervoor het retourformulier

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder
opgave van reden te annuleren. De schoenen en artikelen dienen ongebruikt te zijn. Schoenen kunnen wel gepast worden ter beoordeling.
Het is niet de bedoeling om de schoen of artikelen 14 dagen te gebruiken en dan terug te sturen.
U heeft na de annulering nog 14 dagen om het produkt retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag
inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar
de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Dijkstra Groot in Schoenen
geretourneerd worden. Het bedrag wordt binnen 1 a 3 werkdagen teruggestort, dit doen wij met hetzelfde betaalmiddel als u betaald heeft.
Tenzij anders aangegeven. Hiervoor kunt u ook het retourformulier gebruiken.


Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage of verkeerd gebruik van een product.  
Indien retouren ongefrankeerd worden verstuurd, zijn we genoodzaakt € 7,00  portokosten in rekening te brengen. 
Voldoet de zending aan alle eisen, dan maken wij z.s.m. het aankoopbedrag, minus de door ons gemaakte
portokosten over op de door u opgegeven rekening.

COOKIES:
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, 
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Dit doen we o.a. middels Google Analytics. 
Tevens maken we gebruik van de buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.
Deze website maakt gebruik van cookies? (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 

COOKIES UITZETTEN:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen 
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachtenregeling:

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.